× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja

dział stacjonarnych świadczeń opiekuńczo-leczniczych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja"

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:Adres

89-541 35 70 543
Boenigka 9
10-686 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1